สอบถามทาง LINE
@nexttour

ข้อมูลท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น

แม้กระแสเกาหลีจะยังคงแรงอย่างต่อเนื่อง แต่กระแสความฮอตของประเทศญี่ปุ่น ก็ยังคงครองความประทับใจของใครอีกหลายๆ คน ด้วยความน่าสนใจของสถานที่ท่องเที่ยว สภาพภูมิอากาศ และแหล่งช้อปปิ้งที่มีของคิขุน่ารักๆ มากมายให้เลือกซื้อหา ทั้งขนมและของฝากที่หากคนบ้านเราไปเที่ยวแดนปลาดิบเมื่อไหร่ ก็มักจะมีของติดไม้ติดมือกลับมาฝากคนทางนี้ทุกที

ที่คนไทยยังคงชอบไปประเทศญี่ปุ่นก็เพราะว่าสามารถเดินทางไปเที่ยวได้ทุกเทศกาล เพราะบรรยากาศที่สุดแสนโรแมนติกและเย็นสบาย ซึ่งหากเป็นคู่รักแล้วมักจะเลือกเดินทางไปช่วงหน้าหนาวมากกว่า เพราะได้ความฟินกับบรรยากาศแบบชิลๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเดินทางไปช่วงที่มีหิมะก็จะได้อีกบรรยากาศเลยทีเดียว ซึ่งคนที่เดินทางไปประเทศญี่ปุ่นส่วนใหญ่นอกจากจะเดินทางมาเที่ยวชมบรรยากาศ สถานที่ และความไฮเทคฯ ของที่นี่แล้ว หลายคนยังเดินทางมาช้อปฯ เพื่อนำสินค้ากลับไปขายอีกด้วย

ลักษณะภูมิประเทศ

ประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่เป็นหมู่เกาะ ซึ่งประกอบไปด้วยเกาะต่างๆ มากมาย มีเกาะสำคัญๆ 5 เกาะ และมีเกาะเล็กเกาะน้อยอยู่อีกเกือบ 4,000 เกาะ ที่เรียงรายเป็นแนวยาวจากด้านตะวันตกเฉียงเหนือ ของมหาสมุทรแปซิฟิก และตั้งอยู่ทางตะวันออกสุดของโลก ซึ่งเป็นที่มาของชื่อ “ดินแดนอาทิตย์อุทัย” พื้นที่ส่วนใหญ่ของเกาะจะเป็นภูเขา แต่ชาวญี่ปุ่นกลับอยู่รวมกันตามที่ราบชายฝั่งหรือหุบเขา จนเกิดเป็นชุมชน แต่การเดินทางนั้นยากลำบากเพราะมีหุบเขากั้น และที่ประเทศญี่ปุ่นก็จะมีภูเขาไฟกระจายอยู่ในหลายพื้นที่ ซึ่งมีภูเขาไฟฟูจิเป็นภูเขาไฟที่สูงที่สุดในญี่ปุ่น และในญี่ปุ่นยังคงมีภูเขาไฟที่ยังไม่สงบจึงทำให้มีแผ่นดินไหวเกิดขึ้นบ่อยกว่าภูเขาไฟระเบิด จนกลายเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นประจำในญี่ปุ่น โดยเฉพาะที่เมืองโกเบ ส่วนพื้นที่ราบใหญ่บริเวณใจกลางอ่าวโตเกียวเป็นศูนย์รวมทรัพยากร จึงทำให้มีประชากรหนาแน่น 

การแบ่งเขตการปกครอง

ประเทศญี่ปุ่นปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยแบบเสรีภายใต้รัฐธรรมนูญ โดยมีสมเด็จพระจักรพรรดิทรงเป็นประมุข แต่มีรัฐสภาเป็นสถาบันสูงสุดของรัฐ และมีนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าของคณะรัฐบาล โดยนายกรัฐมนตรีได้รับเลือกจากสมาชิกรัฐสภา ประเทศญี่ปุ่นแบ่งการปกครองออกเป็น 47 จังหวัด และ 8 ภูมิภาค และทุกจังหวัดจัดให้มีการเลือกตั้งเพื่อเลือกผู้ว่าราชการจังหวัด ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีผู้บริหารมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน ผู้บริหารท้องถิ่นระดับบนเรียกว่าผู้ว่าจังหวัด ผู้บริหารท้องถิ่นระดับล่างเรียกว่านายกเทศมนตรีมาจากการเลือกตั้งของประชาชน

ประชากรและวัฒนธรรม

ประชากรของญี่ปุ่นนั้นมีมากเป็นอันดับที่ 10 ของโลก คือประมาณ 128 ล้านคน เมืองหลวงของญี่ปุ่นคือกรุงโตเกียว ซึ่งถ้ารวมบริเวณปริมณฑลเข้าไปด้วยแล้ว จะกลายเป็นเขตเมืองที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่มีประชากรอยู่อาศัยมากกว่า 30 ล้านคน ครอบครัวญี่ปุ่นส่วนมากมีบุตรเพียงหนึ่งหรือสองคนเท่านั้น ผลก็คือ อายุเฉลี่ยของประชากรญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ผู้สูงอายุจำนวนมากขึ้นอาศัยอยู่โดยลำพัง และคนหนุ่มสาวแต่งงานช้าลง ด้วยเหตุนี้ ญี่ปุ่นจึงต้องเรียนรู้หาวิธีการใหม่ๆ ที่จะช่วยเหลือให้ทั้งคนหนุ่มสาวและผู้สูงอายุใช้ชีวิตอยู่ในสังคมสมัยใหม่ได้อย่างมีความสุข   วัฒนธรรมญี่ปุ่นประกอบขึ้นจากการผสมกัน ระหว่างวัฒนธรรมทางตะวันตกและตะวันออก ซึ่งมีวิวัฒนาการมายาวนาน ได้รับอิทธิพลมาจากเอเชีย ยุโรป และอเมริกาเหนือ ศิลปะดั้งเดิมของญี่ปุ่นมีทั้งงานฝีมือ เช่น อิเกะบะนะหรือการจัดดอกไม้ ตุ๊กตาเครื่องเคลือบเครื่องปั้นดินเผา ดนตรี ฯลฯ การแสดงต่างๆ เช่น คะบุกิโน บุนระกุระกุโงะ และประเพณี เช่น การละเล่น พิธีชงชา ศิลปการต่อสู้ สถาปัตยกรรม การจัดสวน ดาบ และอาหาร รวมถึงการผสมผสานระหว่างภาพพิมพ์กับศิลปะตะวันตก ที่นำไปสู่การสร้างสรรค์มังงะ หรือหนังสือการ์ตูนของญี่ปุ่นที่เป็นที่นิยมกันทั่วโลก

สภาพภูมิอากาศ

เพราะประเทศญี่ปุ่นมีเกาะที่ทอดยาว สภาพอากาศจึงแตกต่างกันมาก จากเกาะฮอกไกโดที่เยือกเย็นในภาคเหนือ จนถึงเกาะกึ่งเขตร้อนของภาคใต้ ทุกๆ ภูมิอากาศมีความแตกต่างกันเล็กน้อย สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาลด้วย ซึ่งแบ่งเป็น 4 ฤดู ซึ่งในแต่ละฤดูจะมีอุณหภูมิ สภาพแวดล้อมและความสวยงามแตกต่างกันไป
ฤดูใบไม้ผลิ เริ่มในเดือนมีนาคม เมื่อต้นไม้เริ่มผลิดอกออกใบ เริ่มจากต้นพลัมบานเป็นทิวด้วยสีสัน จากนั้นต้นท้อก็จะบาน ประมาณปลายเดือนมีนาคมหรือต้นเดือนเมษายน ทุกคนจะรออย่างกระตือรือร้นวันที่ดอกซากุระจะบานในแต่ละเมือง จากนั้นจัดงานเลี้ยงเพื่อชมดอกไม้ ใต้ต้นซากุระ ดอกซากุระสีชมพูที่งดงามจะบานเพียง 1-2 สัปดาห์ ก่อนที่มันจะโรย และเปิดทางให้แก่ดอกไม้ฤดูใบไม้ผลิอื่นๆ เช่น ดอกฟูจิ
ฤดูร้อน เริ่มจากเดือนพฤษภาคมถึงต้นเดือนกันยายน ช่วงต้นฤดูร้อน หลังจากดอกซากุระร่วงหล่นไปฤดูนี้จะเป็นฤดูของการเกษตร ชาวนาจะเริ่มปลูกข้าว อากาศในฤดูนี้จะคล้ายกับอากาศของประเทศไทย นักท่องเที่ยวที่มาในช่วงนี้ และชาวญี่ปุ่นเอง มักจะไปเที่ยวตามชายทะเลและตามเกาะต่างๆ เพื่อว่ายน้ำคลายร้อน รวมถึงการตั้งแคมป์ เดินป่าด้วยระยะเวลาสั้นกับวันที่ร้อนและปลอดโปร่ง
ฤดูใบไม้ร่วง เริ่มจากเดือนกันยายนถึงเดือนพฤศจิกายน สภาพอากาศจะเริ่มแห้งและเย็นลง แม้จะมีฝนตกเป็นครั้งคราว จากนั้นใบไม้จะเริ่มเปลี่ยนสี พืชพรรณธัญญาหารจะถูกเก็บเกี่ยว ท่ามกลางเทศกาลเก็บเกี่ยวของท้องถิ่นมากมาย ช่วงฤดูใบไม้ร่วง ใบไม้เริ่มเปลี่ยนสีเป็นสีเหลือง ส้ม แดง น้ำตาล การเที่ยวชมใบไม้เปลี่ยนสีในฤดูใบไม้ร่วง โดยจะเริ่มเปลี่ยนสีจากภูมิภาคตอนเหนือไล่มายังตอนใต้ ช่วงต้นฤดูจะเห็นใบไม้สีเขียวแซมอยู่เป็นจำนวนมาก ช่วงกลางฤดูจะเห็นใบไม้เปลี่ยนสีครบทุกสี
ฤดูหนาว จากปลายเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์ อากาศในโตเกียวหลายๆ วันจะอยู่เหนือจุดเยือกแข็งไม่เท่าไร ทางภูมิภาคแถบเหนือของเกาะฮอนชู ที่เรียกว่า โทโฮขุ และ โฮคุริคุ จะมีเนินหิมะขนาดใหญ่ และฮอกไกโดจะหนาวมาก ในเดือนกุมภาพันธ์ นักท่องเที่ยวจำนวนมากจากทั่วโลกเที่ยวชมงานเทศกาลหิมะซึ่งจัดขึ้นบนเกาะฮอกไกโด เพื่อมาดูหิมะและรูปปั้นหิมะ ณ เมืองซัปโปโร นอกจากนี้ผู้คนส่วนใหญ่มักจะเที่ยวตามภูเขามีการเล่นสกี ปั้นตุ๊กตาหิมะ และนักท่องเที่ยวจะนิยมไปบ่อน้ำพุร้อนในช่วงฤดูนี้เป็นอย่างมาก

โซนเวลา

เวลาของประเทศญี่ปุ่น จะเร็วกว่าเวลาของประเทศไทย 2 ชั่วโมง

ค่าเงินที่ใช้ในประเทศญี่ปุ่น

สกุลเงิน เยน เป็นสกุลเงินของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งค่าเงินของประเทศไทย 1,000 บาทจะเทียบได้กับค่าเงินประเทศญี่ปุ่น 3,600-3,700 เยน โดยประมาณ แต่ ณ ปัจจุบันมีการขึ้นลงของเงินเยนไม่เหมือนกัน หากจะมีการแลกเปลี่ยนเงินจะมีการโทรสอบถามก่อน

ระบบไฟฟ้า

ด้วยความที่เป็นบ้านเมืองที่มีความเจริญทางเทคโนโลยี ในด้านอิเลคทรอนิค และการวิวัฒนาการแบบไฮเทคโนโลยี ทำให้ประเทศญี่ปุ่นมีการใช้ไฟฟ้ามากมายโดยเฉพาะในเมืองหลวง และระบบไฟฟ้าของประเทศญี่ปุ่นจะไม่เหมือนกับของประเทศไทย ญี่ปุ่นจะใช้ไฟฟ้า 110 V. และปลั๊กไฟของประเทศญี่ปุ่นจะเป็นปลั๊กแบบ 2 ขาแบน เมื่อเดินทางไปเที่ยวประเทศญี่ปุ่นการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า จำเป็นต้องมีตัวแปลงไฟติดไปด้วยเสมอ

การใช้โทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตสำหรับนักท่องเที่ยว

ระบบโทรศัพท์ของ ญี่ปุ่นจะต่างกับไทยโดยสิ้นเชิง หากมีการเปิดโรมมิ่งเพื่อโทรติดต่อกัน จะเสียค่าบริการแพงมาก ทางเลือกที่ดีกว่าคือเปิดดาต้า โรมมิ่งที่มีอัตราย่อมเยาว์กว่าหน่อย เมื่อก่อนการซื้อ SIM ที่ญี่ปุ่นค่อนข้างยาก เพราะต้องลงทะเบียน และใช้ขั้นตอนพอสมควร แต่เดี๋ยวนี้มีบริการสำหรับนักท่องเที่ยว ที่ต้องการจะใช้ Internet data plan ที่ถูกกว่า Roaming นั่นคือ SIM สำหรับนักท่องเที่ยวและสามารถซื้อแพ็คเกจ wifi เคลื่อนที่ได้จากสนามบิน ทั้งจากสนามบินของประเทศไทยหรือจะไปซื้อที่สนามบินของประเทศญี่ปุ่นเองก็ได้ เพื่อให้การเชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตกับอุปกรณ์สื่อสารของคุณเป็นไปได้ง่ายขึ้น ประเทศญี่ปุ่น ตามโรงแรม ห้างสรรพสินค้า และสถานที่ท่องเที่ยว จะมีขายบัตรโทรศัพท์ สามารถใช้ในการติดต่อภายในและภายนอกประเทศได้

สินค้าและของฝากจากประเทศญี่ปุ่น

ชาวไทยที่ไปเที่ยวญี่ปุ่น ส่วนใหญ่ขากลับจะแวะซื้อของฝาก ที่เป็นเสมือนตัวแทนของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งหากเป็นสาวๆ มักจะนิยมซื้อของที่น่ารักคิขุ อย่างแบรนด์ซาริโอ้ ไม่ว่าจะเป็นแมวคิตตี้ หรือตัวการ์ตูนลิขสิทธิ์อื่นๆ รวมถึงแฟชั่นเสื้อผ้า เครื่องสำอาง ของพื้นเมือง และขนมแปลกๆ และช็อกโกแลตที่ขึ้นชื่อ หรือขนม Tokyo Banana ซึ่งเป็นขนมเค้กเนื้อนุ่มรูปร่างเหมือนกล้วยและสอดไส้ครีมรสกล้วย ที่สามารถหาซื้อได้หลากหลายแห่งในกรุงโตเกียว และขนมตระกูลกูลิโกะที่ได้รับความนิยมเป็นพิเศษ หรือสินค้าบางชนิดที่ไม่สามารถหาซื้อได้ในประเทศไทย

อาหารที่ขึ้นชื่อของญี่ปุ่น

อาหารที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะชาวไทย ส่วนใหญ่จะเป็น ซูซิ ข้าวปั้น ราเม็ง ปลาดิบ ซาชิมิ โซบะ ข้าวหน้าปลาไหล ดังโงะ ทาโกะยากิ นาเบโมโนะ บนโตะ ทงคัตสึ ยากินิคุ ข้าวหน้าเนื้อ หรืออาหารประเภทเส้น เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นวัตถุดิบที่ขึ้นชื่อของที่ประเทศญี่ปุ่นมาก และอาหารจากเนื้อปลาและอาหารทะเล เนื่องด้วยประเทศญี่ปุ่นเป็นเกาะ ทำให้สามารถหาปลาและอาหารทะเลที่สด ใหม่ ได้ไม่ยาก นอกจากนี้ในประเทศญี่ปุ่นก็มีบางร้านอาหารที่ทำเมนูข้าวกล่องหรือเบนโตะที่มีหน้าตาที่สวยงาม ทั้งการตกแต่งกล่องข้าวเป็นรูปร่างต่างๆ หรือเป็นรูปตัวการ์ตูนที่เด็กๆ ชื่นชอบ คุณก็สามารถหาซื้อได้เช่นกัน

สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศญี่ปุ่น

ภูเขาไฟฟูจิ สถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมที่สุดเลยก็ว่าได้สำหรับ ภูเขาไฟฟูจิ ซึ่งเป็นภูเขาไฟที่ใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่น นักท่องเที่ยวหลายคนที่เลือกมาเที่ยวที่ประเทศญี่ปุ่น ก็เพราะอยากเห็นภูเขาไฟฟูจิ ซึ่งในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคมของทุกปี จะเป็นช่วงที่นักท่องเที่ยวสามารถขึ้นไปปีนบนภูเขาฟูจิได้
  ทุ่งดอกลาเวนเดอร์ ทุ่งดอกลาเวนเดอร์ ที่เมืองฟุระโนะ ซึ่งเป็นทุ่งดอกไม้ขนาดใหญ่ ที่มีภูเขาล้อมรอบ หากคุณมาเที่ยวญี่ปุ่นในช่วงฤดูร้อน ก็จะเห็นดอกลาเวนเดอร์บานเต็มไปหมด ซึ่งมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาถ่ายรูปมากมาย แต่หากคุณมาเที่ยวที่นี่ในช่วงฤดูหนาว คุณก็จะพบกับลานสกีขนาดใหญ่ที่ถูกปกคลุมไปด้วยหิมะหนาแทนการชมดอกไม้นั่นเอง
  ชินจูกุและชิบูย่า ใครที่เดินทางมาเที่ยวแดนปลาดิบ โดยเฉพาะสาวๆ มักจะไม่พลาดมาช้อปปิ้งกันที่ย่านชินจูกุ ที่มีชื่อเสียงด้านสถานบันเทิง รวมแหล่งแสง สี เสียง ตระการตาในยามค่ำคืน ส่วนย่านชิบุยะ เป็นศูนย์รวมแฟชั่นของวัยรุ่น ที่เป็นแหล่งกิน แหล่งช้อปของแบรนด์เนม ของมือสอง เครื่องสำอาง เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า เครื่องประดับ ฯลฯ
  โตเกียว ทาวเวอร์ ใครที่มาประเทศญี่ปุ่นแล้วไม่ได้แวะที่โตเกียวทาวเวอร์ หรือหอคอยที่มีชื่อเสียงของญี่ปุ่น ถือว่ามาไม่ถึงญี่ปุ่นเลยก็ว่าได้ ซึ่งหอคอยนี้ตั้งอยู่ในกรุงโตเกียว เป็นสถานที่ที่ใช้ถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์และวิทยุ และเปิดทำการในช่วงเวลา 09.00-20.0009.00-20.00 น. ของทุกวันโดยไม่มีวันหยุด
  เมืองซัปโปโร ส่วนใหญ่แล้วนักท่องเที่ยวจะเดินทามาที่เมืองซัปโปโรในช่วงฤดูหนาวกัน เพราะว่าที่นี่ได้จัดงานเทศกาลหิมะ ที่ถูกจัดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี ซึ่งภายในงานจะมีตุ๊กตาหิมะ และการแกะสลักหิมะให้เป็นรูปร่างต่างๆ ซึ่งเป็นการประกวดระดับโลกเลยทีเดียว ทำให้มีนักท่องเที่ยวเดินทงมาชื่นชมความอลังการกันเป็นจำนวนมาก
  ตลาดขายปลาซึกิจิ ศูนย์กลางของการขายปลาและสัตว์น้ำที่ใหญ่ที่สุดในโตเกียวคือ ตลาดขายปลาที่ซึกิจิ เพราะแต่ละวันมีการขายปลาที่ตลาดแห่งนี้มากกว่า 2000 ตัน ถือได้ว่าเป็นตลาดขายปลาที่ใหญ่ที่สุดในโลกก็ว่าได้ เช้าๆจะมีผู้คนเข้ามาประมูลเพื่อซื้อปลาที่สดใหม่ ก่อนคนอื่นๆ และทางตลาดยอมให้นักท่องเที่ยวเข้ามาชมการประมูลหรือการซื้อขายปลาได้เพียง 120 คนต่อวันเท่านั้น นอกจากปลาแล้วตลาดซึกิจิยังขายผักและผลไม้อีกด้วย และบริเวณโดยรอบๆ ของตลาดขายปลาซึกิจิ มีร้านอาหารที่ขายข้าวปั้นและปลาดิบจำนวนมาก ที่ใช้ปลาสด ใหม่ รสชาติอร่อย และที่สำคัญราคาราคาไม่แพง
  เมืองโอซาก้า เมืองโอซาก้าถือเป็นศูนย์กลางทั้งทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมที่สำคัญของประเทศญี่ปุ่นในภาคตะวันตก เป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสามของญี่ปุ่น ซึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยม คือ อ่าวโอซาก้า ซึ่งเป็นจุดศูนย์กลางของความทันสมัย และยังมีสวนสนุก Universal Studios Japan สถานที่ท่องเที่ยวที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี ส่วนสถานที่ท่องเที่ยวที่ถือว่าเป็นจุดเด่นของเมืองโอซาก้าคือ ปราสาทโอซาก้า ซึ่งในอดีตเคยเป็นปราสาทที่ใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่น แต่ ณ ปัจจุบันเป็นสถานที่ที่ใช้เก็บรักษาวัตถุโบราณของประเทศญี่ปุ่นหลากหลายชิ้น รวมไปถึงเอกสารสำคัญต่างๆ ที่เกี่ยวกับเมืองโอซาก้าในอดีตอีกด้วย
  บ่อน้ำพุร้อนหรือออนเซ็น ในช่วงฤดูหนาว ผู้คนในญี่ปุ่นและนักท่องเที่ยวมักจะเลือกเมืองที่จะไปเที่ยวตามสถานที่ที่มีบ่อน้ำพุร้อน ซึ่งจะมีน้ำพุร้อนที่เป็นแบบเสียตังค์ และแบบฟรี ส่วนโรงแรมบางแห่งตามเมืองต่างๆ ที่มีบริการบ่อน้ำพุร้อนและมีวิวของธรรมชาติที่สวยงาม จะมีนักท่องเที่ยวจองห้องพักล่วงหน้าจนเต็ม จุดเด่นของบ่อน้ำพุร้อนที่ประเทศญี่ปุ่นคือ น้ำในบ่อน้ำพุร้อนที่ญี่ปุ่นจะแตกต่างจากที่อื่นเพราะมีแร่ธาตุของภูเขาไฟที่ยังไม่ดับสนิท และความร้อนจากภูเขาไฟ ซึ่งชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าแร่ธาตุที่มาจากธรรมชาตินี้จะช่วยผ่อนคลายและทำให้ร่างกายมีสุขภาพที่ดี ผิวพรรณมีความเนียนสวย มีชีวิตชีวามากขึ้น และช่วยกระตุ้นการทำงานของระบบประสาทในร่างกาย ทำให้บ่อน้ำพุร้อนจะได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก

เทศกาลต่างๆของประเทศญี่ปุ่น

การขอพรในวันขึ้นปีใหม่ แม้ในปีใหม่จะมีการจัดงานรื่นเริงกันทั่วโลก แต่ในประเทศญี่ปุ่น การขอพรในวันขึ้นปีใหม่ถือเป็นเทศกาลที่มีความโดดเด่น ซึ่งการขอพรในวันขึ้นปีใหม่ ชาวญี่ปุ่นจะมารวมตัวกันขอพรที่ศาลเจ้ายะซะกะ ในจังหวัดเกียวโต ซึ่งชาวญี่ปุ่นที่เชื่อว่าถ้ามาขอพรที่ศาลเจ้านี้ในช่วงปีใหม่ จะทำให้มีความสุขตลอดปี
  เทศกาลหิมะที่เมืองซัปโปโร (Sapporo) บนเกาะฮอกไกโด เทศกาลหิมะจัดขึ้นในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี เป็นเทศกาลที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก เพราะจะมีนักท่องเที่ยวจากหลายประเทศมาเที่ยวในเทศกาลนี้ เพื่อมาชมความงามของตุ๊กตาหิมะ และการประกวดการแกะสลักหิมะที่เป็นรูปทรงต่างๆ
  เทศกาลวันเด็กผู้ชาย ในวันนี้ตามบ้านเรือนที่มีลูกชายจะตกแต่งบ้านด้วยการประดับตุ๊กตานักรบ และติดตั้งธงปลาคาร์ฟไว้บนหลังคาบ้านหรือที่รั้วบ้าน ซึ่งธงปลาคาร์ฟจะมีทั้งหมดสามตัว เทศกาลนี้จะจัดขึ้นในช่วงฤดูใบไม้ผลิ ซึ่งมีลมพัดไปมาอ่อนๆ ซึ่งเวลามองไกลๆ จะดูเหมือนปลาคาร์ฟกำลังแหวกว่ายอยู่กลางอากาศ
  เทศกาลดอกซากุระบาน ในช่วงฤดูใบไม้ผลิ ที่ประเทศญี่ปุ่นจะมีดอกซากุระที่เริ่มออกดอกและบานสะพรั่งไปทั่วทั้งเมือง ซึ่งช่วงนี้จะมีการจัดเทศกาลดอกซากุระบานตามสวนต่างๆ เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองเมื่อเข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิ สวนอุเอะโนะก็เป็นสวนที่ได้รับความนิยมจัดงานรื่นเริงในเทศกาลนี้เป็นอย่างมาก เพราะมีต้นซากุระเรียงกันไปตามถนนในสวนนี้ตลอดทั้งสาย ซึ่งถนนสายนี้จะประดับตกแต่งไปด้วยโคมไฟจำนวนมาก เป็นการเชิญชวนให้ผู้คนออกมาร่วมเฉลิมฉลองกัน

การเดินทางจากประเทศไทยไปประเทศญี่ปุ่น

สามารถเดินทางได้จากสายการบินที่กรุงเทพฯ โดยใช้ระยะเวลาในการเดินทางจากสนามบินกรุงเทพฯไปถึงสนามบินประเทศญี่ปุ่น ใช้เวลาประมาณ 5 ชั่วโมง

สิ่งที่ควรเตรียมก่อนการเดินทางไปประเทศญี่ปุ่น

การเดินทางไปประเทศญี่ปุ่น จะต้องดูว่าคุณไปในช่วงฤดูใด จะได้จัดเสื้อผ้าที่จะต้องเตรียมไป สำหรับไปเที่ยวที่ประเทศญี่ปุ่นได้ถูกต้อง เพราะหากไปในช่วงฤดูหนาว อาจจะต้องเตรียมเสื้อผ้า ผ้าพันคอ ถุงมือ ถุงเท้า ฯลฯ น่าจะดีกว่าที่จะไปหาซื้อที่นั่นเพราะจะได้ประหยัดค่าใช้จ่ายด้วย
  ฤดูใบไม้ผลิ ที่ญี่ปุ่นอากาศจะเริ่มมีความอบอุ่นมากขึ้น แต่สำหรับคนไทยจะยังถือว่าเป็นอากาศเย็นอยู่ เสื้อผ้าที่คุณควรเตรียมไป คือเสื้อคลุม, และกางเกงขายาว ถุงมือ ถุงเท้า รองเท้าหุ้มส้นหรือรองเท้าบูท เพื่อให้ความอบอุ่นได้ดี
  ฤดูร้อน เพราะหน้าร้อนที่ประเทศญี่ปุ่นจะคล้ายกับอากาศที่ประเทศไทย คุณจึงสามารถนำเสื้อผ้าที่ใส่สบายอย่างเสื้อแขนสั้น เสื้อกล้าม กางเกงขาสั้น อาจจะเตรียมเสื้อคลุมไปเผื่ออากาศที่เย็นในตอนกลางคืนด้วย
  ฤดูใบไม้ร่วง ฤดูนี้อากาศจะเริ่มเข้าสู่หน้าหนาว คือเริ่มมีลมพัดเย็นๆ แบบสบายๆ เสื้อผ้าที่ควรเตรียมไปคือ เสื้อคลุม, สเว็ตเตอร์กันหนาว และกางเกงขายาว รองเท้าหุ้มส้น
  ฤดูหนาว การเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นในช่วงหน้าหนาว คุณจะได้พบกับอากาศที่หนาวเย็นและมีหิมะตกในบางพื้นที่ เสื้อผ้าที่ต้องเตรียมไปต้องเป็นเสื้อที่ให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายได้ดี และต้องเตรียมหมวกไหมพรม ถุงมือ ถุงเท้า และผ้าพันคอไปด้วย เพื่อช่วยในการรักษาอุณหภูมิในร่างกายของคุณ รองเท้าหนังหรือบูท ซึ่งจะช่วยให้รองเท้าไม่เปียกชื้นเมื่อต้องเดินท่ามกลางหิมะ
  สำหรับผู้ที่ไปเที่ยวที่ประเทศญี่ปุ่นที่ใช้เวลาไม่เกิน 15 วัน ไม่จำเป็นต้องขอวีซ่าในการไปเที่ยว เพราะทางประเทศญี่ปุ่นได้กำหนดเป็นข้อยกเว้นให้นักท่องเที่ยวประเทศไทย แต่ถ้าหากไปเที่ยวที่ประเทศญี่ปุ่นเกิน 15 วัน คุณจะต้องไปขอวีซ่าสำหรับเข้าประเทศญี่ปุ่นก่อนให้เรียบร้อย และอย่าลืมที่จะเตรียมปลั๊กไฟสำหรับเปลี่ยนกระแสไฟ รวมไปถึงเครื่องใช้ต่างๆที่จำเป็นไปด้วย
  ประเทศญี่ปุ่นถือว่าเป็นประเทศที่น่าท่องเที่ยวประเทศหนึ่ง นักท่องเที่ยวที่กำลังมองหาประเทศที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวหรือผู้ที่เคยไปเที่ยวที่ประเทศญี่ปุ่นแล้ว หากคุณลองเปลี่ยนช่วงเวลาในการไปเที่ยว อาจจะทำให้คุณจะเห็นถึงความสวยงามของประเทศญี่ปุ่นในมุมองใหม่ๆ ซึ่งจะทำให้คุณหลงรักประเทศนี้ และอยากกลับมาสัมผัสกับบรรยากาศของประเทศญี่ปุ่นอีกครั้ง   Call Send SMS Add to Skype You'll need Skype CreditFree via Skype

ทัวร์ประเทศญี่ปุ่น

เกี่ยวกับเรา (About Us)

เน็กซ์ทัวร์.คอม บริการทัวร์ต่างประเทศ แพ็คเกจทัวร์ต่างประเทศ ครอบคลุมทุกความต้องการ ทุกช่วงเวลา มีให้เลือกมาก กว่า 11 แพ็คเกจทัวร์ จากสถานที่ท่องเที่ยวทั่วโลก กว่า 68 ประเทศ ให้บริการบริหารโดยทีมงานมืออาชีพ

ติดต่อเรา (Contacts)
อินสตาแกรม (Instagram)
เฟซบุ๊ก (Facebook)

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2563 โดย เน็กซ์ทัวร์.คอม