สอบถามทาง LINE
@nexttour

ทัวร์พม่า เที่ยวพม่า

แนะนำทัวร์พม่า เที่ยวพม่า กันยายน-ตุลาคม 2562 นำเที่ยวโดยบริษัททัวร์มืออาชีพ แนะนำโปรแกรมทัวร์ประเทศพม่า ทัวร์พม่าราคาถูก จองแพ็คเกจทัวร์พม่า

NT409
• มหาเจดีย์ชเวดากอง
• ขอพระเทพทันใจ เทพกระซิบ
• เจดีย์โบตะทาวน์ + พระนอนตาหวาน
• ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง ตลาดสก๊อต
• สักการะพระหินอ่อน ณ วัดพระหินอ่อน
Nok Air (DD)
4 ต.ค. - 4 ต.ค. 2562
12 ต.ค. - 12 ต.ค. 2562
NT466
• ไหว้ขอพร พระนอนตาหวาน
• ไหว้ขอพร นัตโบโบยี หรือ เทพทันใจ
• สักการะ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
• สักการะ เจดีย์กาบาเอ
Myanmar Airways (8M)
18 ก.ย. - 19 ก.ย. 2562
5 ต.ค. - 6 ต.ค. 2562
NT553
• สักการะ 9 สิ่งศักดิ์สิทธิ์
• พิธีอันศักดิ์สิทธิ์ครอบเศียร ครอบเกล้า
• ชมเจดีย์โบตาทาวน์ นัตโบโบยี หรือพระเทพทันใจ
• สักการะ เทพกระซิบ
• ชมเจดีย์ไจ๊กะส่าน เจดีย์เมียตซอนินเนือง
Thai Lion Air (SL)
22 ก.ย. - 23 ก.ย. 2562
29 ก.ย. - 30 ก.ย. 2562
NT428
• พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
• ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ
• สักการะเจดีย์โบตะทาวน์
• พระธาตุอินทร์แขวน [นั่งกระเช้าไฟฟ้า]
• พระธาตุมุเตา (เจดีย์ชเวมอดอว์)
Thai Lion Air (SL)
20 ก.ย. - 22 ก.ย. 2562
27 ก.ย. - 29 ก.ย. 2562
NT465
• พระเจดีย์ชะเวมอร์ดอร์
• พระธาตุอินทร์แขวน
• พระราชวังบุเรงนอง
• พระพุทธรูปไจ้ปุน
• เทพทันใจ
Myanmar Airways (8M)
5 ต.ค. - 7 ต.ค. 2562
19 ต.ค. - 21 ต.ค. 2562
NT331
• พระธาตุอินทร์แขวน
• พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
• สักการะเทพทันใจ และเทพกระซิบ
• เจดีย์โบตาทาวน์
• ช้อปปิ้งตลาดสก๊อต
Thai Lion Air (SL)
16 ก.ย. - 17 ก.ย. 2562
22 ก.ย. - 23 ก.ย. 2562
NT312
• พระธาตุอินทร์แขวน
• สักการะเจดีย์โบตะทาวน์
• มหาเจดีย์ชเวดากอง
• เจดีย์ชเวมอดอว์
• ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ
Nok Air (DD)
20 ก.ย. - 22 ก.ย. 2562
27 ก.ย. - 29 ก.ย. 2562
NT314
• พระมหามัยมุณี
• สะพานไม้อูเบ็ง
• พระราชวังชเวนานจอง
• พระราชวังมัณฑะเลย์
• ล่องเรือแม่น้ำอิระวดี
Bangkok Airways (PG)
NT043
• เจดีย์ชเวดากอง
• สักการะเทพทันใจ และ เทพกระซิบ
• พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี พระนอนองค์ใหญ่ที่สุดของพม่า
• ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง ณ ตลาดสก๊อต
Nok Air (DD)
21 ก.ย. - 21 ก.ย. 2562
25 ก.ย. - 25 ก.ย. 2562
NT224
• พระราชวังบุเรงนอง
• พระธาตุอินทร์แขวน
• เจดีย์ชเวดากอง
• สักการะเทพทันใจและเทพกระซิบ
• ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง ณ ตลาดสก๊อต
Bangkok Airways (PG)
20 ก.ย. - 22 ก.ย. 2562
21 ก.ย. - 23 ก.ย. 2562
NT321
• พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
• ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ
• เจดีย์ชเวมอดอร์
• พระธาตุอินทร์แขวน
• พระนอนตาหวาน
Bangkok Airways (PG)
20 ก.ย. - 22 ก.ย. 2562
27 ก.ย. - 29 ก.ย. 2562
NT189
• พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
• ไหว้ขอพร เทพทันใจ
• มัณฑะเลย์ฮิลล์
• วัดมหามัยมุนี
• พระราชวังหลวงมัณฑะเลย์
Myanmar Airways (8M)
18 ก.ย. - 22 ก.ย. 2562
23 ต.ค. - 27 ต.ค. 2562
NT463
• พระราชวังบุเรงนอง
• พระธาตุอินทร์แขวน
• พระเจดีย์เยเลพญา
• พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
• เจดีย์ชเวมอดอร์
Air Asia (FD)
28 ก.ย. - 30 ก.ย. 2562
12 ต.ค. - 14 ต.ค. 2562
NT420
• ร่วมพิธีล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุณี
• สะพานไม้สักอูเบ็ง ที่ยาวที่สุดในโลก
• พระราชวังไม้สักชเวนานจอง
• พระราชวังมัณฑะเลย์ + มัณฑะเลย์ฮิลล์
• เจดีย์ชเวสิกอง + ล่องแม่น้ำอิรวดี
Bangkok Airways (PG)
27 ก.ย. - 30 ก.ย. 2562
1 พ.ย. - 4 พ.ย. 2562
NT552
• ชมป่าทะเลเจดีย์ 4,000 องค์
• สักการะ 2 มหาบูชาสถาน
• อลังการมหาเจดีย์ชเวดากอง
• ล่องแม่น้ำอิรวดี ชมเจดีย์มิงกุน
• ชมวิวที่เขามัณฑะเลย์ฮิลล์
Air Asia (FD)
19 ก.ย. - 22 ก.ย. 2562
20 ก.ย. - 23 ก.ย. 2562
NT316
• พระมหามัยมุณี
• สะพานไม้อูเบ็ง
• พระราชวังมัณฑะเลย์
• เจดีย์ชเวสิกอง
• พระราชวังชเวนานจอง
Bangkok Airways (PG)
11 ต.ค. - 13 ต.ค. 2563
12 ต.ค. - 14 ต.ค. 2563
NT464
• พระราชวังมัณฑะเลย์
• พระราชวังไม้สักชเวนานจอง
• วัดกุโสดอ
• ล่องทะเลสาบอินเล
• ตลาด 5 วัน
Air Asia (FD)
18 ต.ค. - 20 ต.ค. 2562
25 ต.ค. - 27 ต.ค. 2562
NT462
• นมัสการ พระมหามัยมุนี
• พระเจดีย์ชเวสิกอง
• พระราชวังหลวงมัณฑะเลย์
• วัดชเวนันตอ
• สะพานไม้อูเบ็ง
Myanmar Airways (8M)
19 ก.ย. - 22 ก.ย. 2562
24 ต.ค. - 27 ต.ค. 2562
NT315
• วัดกุโสดอ
• เจดีย์ชเวสิกอง
• สะพานไม้สักอูเบง
• พระตำหนักไม้สักชเวนานดอว์
• ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุณี
Bangkok Airways (PG)
19 ก.ย. - 22 ก.ย. 2562
26 ก.ย. - 29 ก.ย. 2562
NT320
• ล่องเรือแม่น้ำอิระวดี
• พระราชวังไม้สักชเวนานดอว์
• พระราชวังมัณฑะเลย์
• สะพานไม้อูเบ็ง
• วัดพระมหามัยมุนี
Bangkok Airways (PG)
NT322
• วัดพระมหาอันตูกานตาร์
• พระราชวังมัณฑะเลย์
• พระราชวังไม้สักชเวนานจอง
• เข้าร่วมพิธีล้างหน้าพระมหามัยมุนี
• นั่งรถม้าชมเมืองพินอูลวิน
Bangkok Airways (PG)
20 ก.ย. - 22 ก.ย. 2562
1 พ.ย. - 3 พ.ย. 2562
NT324
• พระราชวังมัณฑะเลย์
• สะพานไม้อูเบ็ง
• เจดีย์ชเวสิกอง
• พระมหามัยมุนี
• เจดีย์ชเวสันดอร์
Air Asia (FD)
4 ต.ค. - 6 ต.ค. 2562
18 ต.ค. - 20 ต.ค. 2562
NT411
• พระธาตุอินทร์แขวน
• พระราชวังบุเรงนอง
• พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
• เทพทันใจ - เทพกระซิบ
• เจดีย์กลางน้ำเยเลพญา
Air Asia (FD)
13 ก.ย. - 15 ก.ย. 2562
20 ก.ย. - 22 ก.ย. 2562
NT412
• เจดีย์กาบาเอ
• วัดงาทัตจี
• มหาเจดีย์ชเวดากอง
• เจดีย์โบตะทาวน์(เทพทันใจ)
• อะมาดอว์เมี๊ยะ(เทพกระซิบ)
Bangkok Airways (PG)
20 ก.ย. - 21 ก.ย. 2562
21 ก.ย. - 22 ก.ย. 2562
NT416
• พระธาตุอินทร์แขวน
• พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
• มัณฑะเลย์ฮิลล์
• พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว
• พระราชวังหลวงมัณฑะเลย์
Myanmar Airways (8M)
18 ก.ย. - 24 ก.ย. 2562
23 ต.ค. - 29 ต.ค. 2562
NT417
• ร่วมพิธีล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุณี
• สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน
• สะพานไม้อูเบ็ง สะพานไม้สักที่ยาวที่สุดในโลก
• พระราชวังไม้สักชเวนานจอง + วัดกุโสดอว์
• มัณฑะเลย์ฮิลล์ + พระราชวังมัณฑะเลย์
Air Asia (FD)
4 ต.ค. - 6 ต.ค. 2562
11 ต.ค. - 13 ต.ค. 2562
NT418
• เมืองแปร เมืองมรดกโลก
• ล่องแม่น้ำอิรวดี ชมพระพุทธรูปริมหน้าผา
• สักการะพระมหาเจดีย์ชเวดากอง
• ขอพรพระเทพทันใจ เทพกระซิบ
Nok Air (DD)
20 ก.ย. - 22 ก.ย. 2562
27 ก.ย. - 29 ก.ย. 2562
NT330
• พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
• พระนอนตาหวาน
• วัดหงาทัตยี
• เทพทันใจ - เทพกระซิบ
• ตลาดสก๊อต
Nok Air (DD)
19 ก.ย. - 19 ก.ย. 2562
26 ก.ย. - 26 ก.ย. 2562
NT310
• พระเจดีย์กาบาเอ
• พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว
• พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
• เจดีย์โบตาทาวน์(เทพทันใจ)
• สักการะ เทพกระซิบ
Air Asia (FD)
NT311
• เจดีย์ชเวดากอง
• เจดีย์โบตาทาวน์
• เทพทันใจ เทพกระซิบ
• ช้อปปิ้งตลาดสก๊อต
• พระนอนตาหวาน
Thai Lion Air (SL)
4 ต.ค. - 4 ต.ค. 2562
11 ต.ค. - 11 ต.ค. 2562
NT410
• พระงาทัตยี
• พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
• เจดีย์โบตะทาวน์(เทพทันใจ)
• สักการะ เทพกระซิบ
• พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี(พระนอนตาหวาน)
Air Asia (FD)
19 ก.ย. - 19 ก.ย. 2562
23 ก.ย. - 23 ก.ย. 2562
NT413
• เจดีย์ชเวมอร์ดอร์
• พระราชวังบุเรงนอง
• พระธาตุอินทร์แขวน
• สักการะพระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี
• เจดีย์โบตะทาวน์(เทพทันใจ)
Nok Air (DD)
20 ก.ย. - 22 ก.ย. 2562
21 ก.ย. - 23 ก.ย. 2562
NT414
• พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
• ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ
• เจดีย์โบตะทาวน์ + วัดไจ้คะวาย
• พระธาตุอินทร์แขวน
• พระธาตุมุเตา (เจดีย์ชเวมอดอว์)
Thai Lion Air (SL)
20 ก.ย. - 22 ก.ย. 2562
27 ก.ย. - 29 ก.ย. 2562
NT415
• เมืองหงสาวดี - เจดีย์ไจ๊เข้า - พระเจดีย์เยเลพญา - เจดีย์โบตาทาวน์
• พระเทพทันใจ - เจดีย์สุเล - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง - เจดีย์กาบาเอ
• เจดีย์ไจ๊กะส่าน - เจดีย์เอ่งต่อหย่า - เจดีย์เมียตซอนินเนือง - ตลาดสก๊อต
Nok Air (DD)
18 ก.ย. - 19 ก.ย. 2562
19 ก.ย. - 20 ก.ย. 2562
NT421
• พระราชวังบุเรงนอง
• พระธาตุอินทร์แขวน
• เทพทันใจ - เทพกระซิบ
• พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
• เจดีย์กลางน้ำเยเลพญา
Air Asia (FD)
12 ต.ค. - 15 ต.ค. 2561
19 ต.ค. - 22 ต.ค. 2561
เกี่ยวกับเรา (About Us)

เน็กซ์ทัวร์.คอม บริการทัวร์ต่างประเทศ แพ็คเกจทัวร์ต่างประเทศ ครอบคลุมทุกความต้องการ ทุกช่วงเวลา มีให้เลือกมาก กว่า 679 แพ็คเกจทัวร์ จากสถานที่ท่องเที่ยวทั่วโลก กว่า 67 ประเทศ ให้บริการบริหารโดยทีมงานมืออาชีพ

ติดต่อเรา (Contacts)
อินสตาแกรม (Instagram)
เฟซบุ๊ก (Facebook)

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2562 โดย เน็กซ์ทัวร์.คอม